ПРОЕКТИ

Реализирани проекти


1. Обучение на деца с аутизъм и множествени увреждания в специализирани паралелки – 2002 година и продължава;
2. Интегрирано обучение на деца с увреждания от Помощно училище в Професионална гимназия по селско стопанство – 2001 година и продължава ;
3. Интегрирано обучение в масово училище на деца с интелектуални увреждания – 2001 година и продължава;
4. Програма “За човешко достойнство” – 2001 и продължава; 
5. Екип за мобилна стимулация “Пътуваща игротека” – 2001 – 2004 година ;
6. Проект „Живот без граници” – Програма ФАР 2000 – 2002 – 2003 година Проект „Защитено жилище” – град Батак; 2003 и продължава – 45 000 Евро
7. Проект “Нашето общество – нека да живеем заедно” – Програма ФАР “Развитие на гражданското общество” – 2004 – 2006 година 
8. Проект „Защитено Жилище” – „Красива България” 
9. Ресурсен център за интегрирано обучение на деца със СОП .
10. Управление на „Защитено жилище” – социална услуга в общността – 2006 и продължава
11. Управление на социалната услуга в общността Център за Социална Рехабилитация и Интеграция за деда и лица с интелектуални затуднения 2007г
12. Достоен живот за хората с интелектуални затруднения – Финансиран по програма МАТРА на холандското правителство 2010г и продължава
13. Проект „Овластяване на хората с интелектуални затруднения”
14.Застъпник интегрирано обучение- 2007-2014г