Основна цел на организацията
Подкрепа на хората с интелектуални затруднения и техните семейства:
- представяне и защита на техните права съгласно българското и международното законодателство;
- разпространение на знания;
- постигане на по-висок стандарт на живот и услуги, предоставяни на хората с интелектуални увреждания и тяхната интеграция в обществото.


Основни партньори и донори на организацията:

1. „Лебенсхилфе – Виена” – Австрия;
2. „Сестри на милосърдието на Исус и Мария” - Ирландия
3. „Св.Франциск” – Белгия;
4. Ноу-хау фонд на Британското посолство / DFID/;
5. „Спасете децата” – Великобритания;
6. „Лебенсхилфе” – Германия
7. Сдружение за подкрепа на хора с увреждания в чужбина - Германия
8. Фонд „Социално подпомагане” към МТСП;
9. БАЛИЗ;
10. Община Пазарджик;
11. Де Пасарел Холандия

Списък на Управителния съвет на Сдружение”ЕГИДА

Име Специалност Пол Функция Години на членство
Златка Грудева Социален мениджмънт и предприемачество Ж Председател на УС 8
Мариана Василева Учител Ж Член на УС 4
Гергана Васева Психолог Ж Член на УС 6
Радка Георгиева Социален асистент Ж Член на УС 4
Нели Петрова Психолог Ж Член на УС 4

 

 


Сдружение Eгида © 2017 | Another great website by bizneslist.com